David Gudmansson, Byggledare i projekt Scandinavian XPO –

  • admin
  • Jun 4, 2020

Vi tar på oss skyddskläderna och följer med David som guidar oss in på byggarbetsplatsen. Det är mycket som pågår samtidigt. Vi ser byggställningar, liftar och byggmaterial strategiskt utplacerade. Väggar håller på att resas, trappor monteras, hotellmoduler lyfts på plats. Vi får oss även en härlig panoramavy ut genom den nya Skyboxen som skapas. Allt i ett organiserat myller av människor. Vi stannar till vid en vägg med första förband där David kollar att allt finns tillgängligt och vi frågar vad hans roll i projektet är. Vi får som svar att han arbetar som konsult åt byggherren Arlandastad Holding som driver projektet och att han ansvarar för APO-delen.  


Vad betyder det egentligen att arbeta med APO-delen”? 
– det betyder att jag ansvarar för alla kostnader som inte är direkta kostnader för det material som fysiskt byggs in i fastigheten. Min roll innebär bland annat att ta fram arbetsplatsdispositionsplaner som innehåller fakta om arbetsplatsen och visar placering av ex. personalliggare, första hjälpen, brandsläckare etc. Jag ansvarar exempelvis för skyddsronder, säkerhet på arbetsplatsen, ordnings och skyddsregler, samordning och tillståndsansvarig för heta arbeten. Ansvarig för tillfälliga fabriken totalt sett. Jag hjälper även projektledarna med att inhämta och granska entreprenörernas riskbedömningar och ser över logistik, leveranser och planering för arbetsplatsen. 


Det låter som ett viktigt jobb! Varför arbetar du med det du gör?   Ja du! Jag har egentligen alltid arbetat som produktionsledare men som jag ser i efterhand har jag alltid varit intresserad av säkerhetsfrågor och brytt mig väldigt mycket om säkerhet samt ordning och reda på arbetsplatsen. Ordning och reda kan skapa säkerhet och trygghet och det är också roligare att jobba. Det är kanske därför jag trivs med min roll. Jag trivs otroligt bra i projektet  hela teamet är ett fantastiskt och riktigt bra sammansvetsat organisationsteam.  


När vi tar oss vidare längre in på bygget ser vi att det är många människor som är inloggade på arbetsplatsen. Utspridda i små öar. Någon är i full färd med att göra testmontage av en bit fasad på Quality Hotels nya hotellkropp. Andra drar el och målar väggar. David berättar att han går på bygget varje dag för att minimera eventuella faror som kan uppstå och att bygget följer de gällande regelverken. Och varje vecka genomförs en officiell skyddsrond.  


Varför går man en skyddsrond?  Att gå skyddsronder är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet som ska genomföras regelbundet. Syftet är att upptäcka vilka risker som kan finnas på arbetsplatsen. Skyddsronden kan genomföras genom att vi antingen bokar in ett möte med entreprenörerna och går runt tillsammans på arbetsplatsen eller att vi går runt själva på bygget och tittar och fångar upp de risker som kan finnas. 49 officiella ronder har genomförts hittills sedan maj förra året.  


Det är många delar som skapas i projektet samtidigt; mässhallar, konferensytor, befintligt hotell renoveras och ny hotellkropp. Och vi får veta att fram till slutet av maj har 1200 unika personer loggat in på bygget för att bidra med sin expertis. Och det är en stor arbetsplats. Hela 40 000 kvm byggs om- och till.


Hur arbetar du för att minimera arbetsplatsolyckor och personskador på en så stor arbetsplats, David? - Jag skulle kunna prata om detta hela dagen. Det är ett ämne jag är väldigt engagerad i! Men framför allt kortfattat! Det jag tycker är extra viktigt är att alla arbetstagare som beträder byggarbetsplatsen ska vara medveten och ha stark medvetenhet om de faror som kan finnas. Vi talar om för entreprenörer/arbetsgivare att de ska informera och gå igenom med sina anställda samt UE (underentreprenörerna) hur arbetsplatsen ser ut och de risker och faror som kan finnas. Det är viktigt att tänka på varje dag för att kunna fånga upp de risker som kan uppstå. Detta tycker jag är en huvudregel för att minska olyckor. 


Innan vi lämnar David och Scandinavian XPOs byggarbetsplats slänger vi iväg en sista fråga:


Hur säkrar projektet säkerhetskunskap och en säker kultur på byggarbetsplatsen? - Kortaste svaret på detta är att vi i ledande position ska vara bra förebilder på arbetsplatsen och dra åt samma håll. Samt utbildning så klart!


Vi tackar David och lämnar Scandinavian XPOs byggarbetsplats med en positiv känsla om framtiden. Det ska bli spännande att se hur nya mötesdestinationen ser ut när den är färdigbyggd.


Vi berättar löpande om hur det är att arbeta med och på den nya mötesdestinationen Scandinavian XPO från olika yrkesrollers perspektiv. Följ oss på resan genom att följa hashtaggen #viärscandinavianxpo på LinkedIn och Facebook.