Projektledaren med målet i sikte

  • admin
  • Jul 27, 2020

Scandinavian XPO, Nordens närmaste mötesplats, växer sig större och större för varje dag. Gamla väggar har rivits och nya väggar har tillkommit. Vissa delar av byggnaden har bevarats för sina unika egenskaper, sitt fantastiska ljusinsläpp och ofta i kombination med att arbeta hållbart. Fredrik Cederholm som är ansvarig projektledare för eventdelen i projektet är en person som gör det lätt att tänka rätt med sitt strukturerade och framtidstänkande sätt, vilket är en av hans många styrkor som projektledare. Han är personen som ansvarar för att tre eventhallar, konferensytor, en Skybox med flygplatsen som backdrop och ett storkök ska bli realiserat till slutet av året – en yta på ca 18 000 m2.


Den största utmaningen för Fredrik är att hålla ihop alla entreprenörer som är involverade i projektet.


– Vi har ett trettiotal olika entreprenörer i delprojektet, samordningen av alla dessa är helt klart en daglig utmaning för oss. Vi har duktiga byggledare i organisationen och många bra entreprenörer. Vi arbetar tillsammans vilket gör att det går riktigt bra att få ihop alla mot samma mål. Roligaste delen i min roll är just samordningen och möjligheten att få arbeta med alla duktiga branschkollegor.


Byggnationen påbörjades med rivning i februari 2019 och ska stå klart till slutet av 2020. Blomsterlandet och ICA Supermarket i gamla Eurostop är två exempel på lokaler som har rivits. Före detta ICA-lokalen har konverterats om till en 5000 kvm stor eventhall och där Blomsterlandet med anslutande parkering tidigare låg finns nu en 5000 kvm stor eventhall och en mindre anslutningshall med ett storkök. En fin bonus vid rivningen av ytorna är att Fredrik har återbrukat hela 91 % av rivningsmassorna. Hela 4574 ton. Övriga 9 % gick till återvinning.


Vad är det viktigaste att tänka på när du ska planera och genomföra ett så stort delprojekt?


– Alla projekt är olika och med det varierar risker och möjligheter. I det här projektet är tiden en stor utmaning. För att klara den förhållandevis korta projekttiden har vi arbetat med det som kallas den kritiska linjen. Fokus har lagts på de moment som har stor påverkan på projekttiden eller som kan vara svåra att påverka i sent skede. Detta har medfört att vi är i fas och har goda förutsättningar att genomföra projektet.


Fredrik, avslutningsvis – vilken del av byggnationen är du mest stolt över?


– Stomresningen av eventhallar, Skybox och huvudentré! Vi har upphandlat fyra olika stomentreprenörer vilket på flera sätt har varit en utmaning då det uppstår många möten i byggnationen mellan gammalt och nytt samt mellan de olika entreprenörernas byggområden. Vi lyckades dock hitta väldigt bra samarbetspartners som har hjälpt oss att få ihop det på ett bra sätt, i rätt tid och till rätt pris. Jag tycker dessutom att slutresultatet har blivit bättre än förväntat! Vi har nu målet i sikte och hoppas att världen snart ser annorlunda ut så vi kan ses här när vi öppnar.  


Vi berättar löpande om hur det är att arbeta med och på den nya mötesdestinationen Scandinavian XPO från olika yrkesrollers perspektiv. Följ oss på resan genom att följa hashtaggen #viärscandinavianxpo på LinkedIn och Facebook.