Så riggar Scandinavian XPO för coronasäkrade möten och event

  • admin
  • Oct 13, 2020

I våras vände coronaviruset upp och ner på hela världen, i synnerhet event- och mötesbranschen. Trots skakiga tider kommer Scandinavian XPO, Nordens närmaste mötesplats, att slå upp sina portar vid årsskiftet som planerat. Säkerhet, omtanke och hälsa är värdeord som då är i fokus för såväl Scandinavian XPO som dess samarbetspartners.


– För att kunna dra igång på ett säkert sätt – för såväl kunder, besökare, samarbetspartners och medarbetare – har vi tagit fram planen Safe Event, säger Staffan Littmarck, vd på Scandinavian XPO, och fortsätter;


– Vi har framför allt tittat på hur vi kan utnyttja vår storlek och våra flexibla ytor för att kunna erbjuda coronasäkrade möten och event. Vi har till exempel möjlighet att avgränsa rum i anläggningen för att kunna hålla isär olika grupper och erbjuda olika entréer för in- och utpassering. Vi har också många sätt att ta sig hit på och flera ställen där man kan parkera. Dessutom har vi haft möjlighet att under byggskedet addera på sådant, till exempel tekniska lösningar, som vi ser kommer behövas för att kunna erbjuda våra kunder en säker mötesarena. 


Safe Event innehåller också en mängd åtgärder kopplat till städning, servering av mat samt möjlighet för kunden att lägga till ett antal tjänster för extra trygghet och säkerhet. 


– Vi kommer att utbilda all vår personal och våra samarbetspartners. Förstärkt våra redan högt ställda krav på hygien och hälsa samt vidtagit alla de åtgärder som krävs för att kunna erbjuda våra kunder ett “safe event”, säger Staffan Littmarck.


Säker pandemisittning för 500 personer


För slutna evanemang finns det idag inga restriktioner vad gäller antalet deltagare. Men Anna Bauer, Business Director på Scandinavian XPO, menar att för att få kunder och deltagare att våga boka och delta krävs det att man som anläggning kan möta deras oro – med säkra lösningar och en flexibel attityd.


– Vi ser att många bokar om och en del bokar av. Vi är på kundens sida och arbetar agilt för att kunna möjliggöra coronasäkrade möten och event samt konferenser där alla kan känna sig trygga, säger hon.


Hon har tillsammans med kollegorna på Scandinavian XPO räknat på hur många kvm per person det krävs för att kunna hålla avstånd enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket innebär att det behövs en lokal på ca 4000 kvm för att rymma 500 personer.


– Vi är en av få anläggningar i Stockholmsområdet som faktiskt kan erbjuda en “pandemisittning” med 500 personer som efterföljer dessa krav. Hos oss behöver man alltså inte sitta nära varandra även om man är på samma plats, säger hon och fortsätter; 


– En annan fördel är Scandinavian XPO:s läge ett stenkast från Arlanda flygplats. Som inresande konferensgäst hos oss slipper man att åka in till stan, vilket gör det möjligt att delta i ett slutet evenemang och sedan direkt åka hem, allt för att underlätta och möjliggöra för coronasäkrade möten och event. 


Nya tider kräver nya lösningar  digital studio och hybridmöten


Så hur kommer då 2021 att bli? Både Anna Bauer och Staffan Littmarck är eniga om att de digitala mötena är här för att stanna. Därför kommer det på Scandinavian XPO att finnas en en studio med den senaste tekniken som möjliggör digitala möten alternativt hybridmöten, med möjlighet att ha upp till 100 sittande gäster på plats i studion.


– Jag tror att evenemangen framöver kommer att sträcka sig över längre tid för att låta deltagarna vara med vid olika tillfällen och att det är i den änden vi får börja, i en mindre skala. För att behovet av att träffas fysiskt finns går inte att bortse från – även om jag tror att det digitala alternativet alltid kommer erbjudas framåt, säger Anna Bauer.


Staffan Littmarck tror också att även om mycket håller på att förändras kring våra beteenden till följd av pandemin, så är vi människor i grunden sociala och kommer vilja mötas tillsammans på konferenser och event som kan genomföras på ett säkert och hållbart sätt.


– Trots det hemska som coronaviruset ställt till med är det fantastiskt att se hur alla ställer upp för varandra – inte minst i vår bransch där man visar förståelse för den andra parten och försöker lösa saker tillsammans – det gäller självklart även oss på Scandinavian XPO, avslutar Staffan Littmarck.


Kort om Safe Event


Scandinavian XPO har inför öppningen tagit fram nya hälso- och säkerhetsrutiner med tanke på de utmaningar som pandemin innebär för oss alla. Vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer löpande, jobbar  med utgångspunkt i Visitas ”Safe Visit” och har tagit fram en handlingsplan och instruktioner, Safe Event, för att säkerställa säkra event och möten i vår arena. Läs mer här.